Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 3-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
58/BC-PC
Báo cáo: Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lĩnh vực Pháp chế) Download
2
60/BC-PC
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2 Download