Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 8-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
1614 /TTr- UBND
Tờ trình V/v quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
1524/TTr-UBND
Tờ trình Về việc quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
1615 /TTr- UBND
Tờ trình Về việc ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài Download