Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2-->Nghị Quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
04/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
27/NQ-HĐND
Nghị Quyết về việc Quyết định biên chế công chức trong cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, năm 2021 Download
3
28/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022 Download
4
43/NQ-HĐND
Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025 Download
5
26/NQ-HĐND
Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ Download
6
40/NQ- HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chiềng Sơ (giai đoạn I) Download
7
05/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết: Ban hành quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
8
03/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết ban hành Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
29/NQ-HĐND
Nghị quyết kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 Download
10
42/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay Download
11
38/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường từ bản Sen Thượng - Pa Ma - Lò San Chái (Tả Ló San), huyện Mường Nhé Download
12
35/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư các trạm quan trắc môi trường không khí tự động (tại thành phố Điện Biên Phủ; thị trấn Tuần Giáo; Cụm công nghiệp Na Hai huyện Điện Biên và Sở Tài nguyên và Môi trường) Download
13
02/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
14
01/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định cụ thể về mức giá dịch vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
15
30/NQ-HĐND
GHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021 Download
16
31/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2021 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
17
32/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa Download
18
33/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thành phố Điện Biên Phủ Download
19
34/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về việc thông qua Phương án sử dụng vốn vay và trả nợ vay (điều chỉnh), Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, vay vốn Ngân hàng thế giới Download
20
37/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ Download
21
44/NQ-HĐND
Nghị quyết Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021; hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
22
36/NQ-HĐND
Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Điện Biên Download
23
39/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Tuần Giáo Download
24
41/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Download