Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 (Bất thường)-->Thường trực HĐND
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 185/HĐND - VP
V/v triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XIV Download
2
186/TB-HĐND
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI Download
3
192/GM-HĐND
Giấy mời dự kỳ họp thứ 11 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
4
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download