Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 10-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
718 /TTr-UBND
   Bieu so sanh.xls
Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ, mức đóng góp, miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
171/TTr-UBND
Tờ trình V/v phê chuẩn Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Download
3
714 /TTr-UBND
Tờ trình V/v điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
715 /TTr-UBND
Tờ trình V/v điều chỉnh mức hỗ trợ bệnh nhân Phong khu điều trị K10 Nậm Zin thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên Download
5
716 /TTr-UBND
Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
713 /TTr-UBND
Tờ trình về việc quy định mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
712 /TTr-UBND
Tờ trình về việc banh hành quy định chi tiết định mức phân bổ, mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ Download
8
795 /TTr-UBND
Tờ trình về việc đề nghị đổi tên đường 7/5 (đoạn từ đầu cầu Huổi Phạ - lý trình km71+286 đến hết cầu bê tông ranh giới giữa thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên - lý trình km78+251,4) thành đường Võ Nguyên Giáp Download