Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
51/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
52/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
54/BC-VHXH
Báo cáo phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết: Ban hành quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
4
55/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Điện Biên Download
5
56/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Tuần Giáo Download
6
57/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Download
7
58/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
53/CTr-VHXH
Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
9
50/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) Download