Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 6-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
299/2012/NQ-HĐND
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013 Download
2
294/2012/NQ-HĐND
   2.1Biểu NQ dự toán PBNSĐP năm 2013.xls
Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 Download
3
298/2012/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
292/2012/NQ-HĐND
Nghị quyết V/v Quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
295/2012/NQ-HĐND
Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
296/2012/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
297/2012/NQ-HĐND
   1- Gia dat TP Dien Bien Phu 2013(1).xls
   2- Gia dat huyen Dien Bien 2013(1).xls
   3-Gia dat huyen Dien Bien Dong 2013(1).xls
   4- Gia dat huyen Muong Cha 2013(1).xls
   5-Gia dat thi xa Muong Lay 2013(1).xls
   6- Gia dat huyen Muong Nhe 2013(1).xls
   7-Gia dat huyen Muong Ang 2013(1).xls
   8- Gia dat huyen Tuan Giao 2013(1).xls
   9- Gia dat huyen Tua Chua 2013(1).xls
Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013 Download
8
290/NQ-HĐND
   8- Gia dat huyen Tuan Giao 2013(1).xls
Nghị quyết về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 Download
9
288/NQ-HĐND
Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 Download
10
289/NQ - HĐND
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 Download
11
293/2012/NQ-HĐND
Nghị quyết V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 123/NQ/2008/HĐND ngày 14/7/2008 của HĐND tỉnh khóa XII, quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Điện Biên Download