Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
27/BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
28 /BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc 02 huyện: Điện Biên và Điện Biên Đông Download
3
29 /BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019 Download
4
30/BC-DT
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download