Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Tổng hợp ý liến, kiến nghị cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 26/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
2
Số: 117/KH-HĐND
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
Số: 138/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
4
Số: 133/BC-HĐND
   Phụ lục 1 (ban hành).doc
   Phụ lục 2 (ban hành).doc
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV Download
5
Số: 173/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
6
259/HĐND-VP
V/v tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV của các Sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Download