Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh  
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (17/06/2019)
HĐND - Ngày 11/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Điện Biên (nhóm số 2) gồm các đại biểu: Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Hoàng Ngọc Vinh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Quàng Thị Tuyết, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
 
Tổ đại biểu huyện Mường Ảng: 3 đại biểu (27/12/2017)
 
Tổ đại biểu thành phố Điện Biên Phủ: 5 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu thị xã Mường Lay, huyện Mường Chà: 6 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Điện Biên: 10 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Điện Biên Đông: 6 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Mường Nhé: 4 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Nậm Pồ: 4 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Tủa Chùa: 5 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Tuần giáo: 7 đại biểu (19/07/2016)