Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 4-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
62/BC-PC
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Điện Biên. Download