Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 3-->Thường trực HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
193/TB-TTHĐND
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XV Download
2
191/HĐND-VP
V/v việc triệu tập kỳ họp thứ 3. HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
3
92/GM
Giấy mời dự kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
4
Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XV Download