Thường trực HĐND tỉnh  
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV (10/07/2021)
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH: LÒ VĂN PHƯƠNG
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV (10/07/2021)
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH: GIÀNG THỊ HOA
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV (10/07/2021)
TRƯỞNG BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH: LỲ THỊ PHƯƠNG DIỆN
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV (10/07/2021)
TRƯỞNG BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH: NGUYỄN QUANG LÂM
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV (10/07/2021)
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH: LÒ THỊ BÍCH
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV (10/07/2021)
TRƯỞNG BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH: MÙA THANH SƠN