Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Thường trực HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
102/TB-HĐND
Thông báo nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
2
105/KH-HĐND
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
3
108/HĐND-VP
V.v triệu tập Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV Download
4
Chương trình kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV Download
5
Phiếu đăng ký chất vấn Download
6
112/TB-HĐND
Thông báo Điều chỉnh, bổ sung nội dung và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV Download
7
122/BC-HĐND
Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XV Download
8
118/TB-TTHĐND
Thông báo: Bổ sung nội dung và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV Download
9
123/BC-HĐND
Báo cáo: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh Download
10
124/BC-HĐND
Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV Download
11
115/GM-TTHĐND
Giấy mời dự Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
12
126/BC-HĐND
Báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 Download
13
31/NQ-HĐND
Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download
14
03-NQ/TU
Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030. (ngày 7/5/2021) Download
15
03-NQ-TU
Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (ngày 23/5/2016) Download
16
114/TTr-TTHĐND
Tờ trình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 Download
17
128/BCB-HĐND
Báo cáo tiếp thu, giải trình NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" Download
18
111/BC-ĐGS
Báo cáo Kết quả giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" Download