Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16-->UBND trình Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
4529/TTr-UBND
Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
4527/TTr-UBND
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường từ ngã ba Bệnh viện tỉnh - ngã tư Tà Lèng (Bổ sung đoạn từ nút N2 đến Nút N20 khu tái định cư Noong Bua), vùng tái định cư thành phố Điện Biên Phủ Download
3
4523/TTr-UBND
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.143 Nông Bua - Pú Nhi - Noong I - Na Son ( Đoạn Nà Nghè - Pú Như - Noong U - Na Son) Download
4
4524/TTr-UBND
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Mương tưới tiêu thoát nước khu tái định cư đoàn từ hồ điều hòa Noong Bua ( sau bệnh viện tỉnh) đến cầu D6C khu tái định cư Noong Bua, vùng tái định cư thành phố Điện Biên Phủ Download
5
4511/TTr-UBND
Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
4518/TTr- UBND
Tờ trình quyết định đầu tư dự án trụ sở làm việc huyện Nậm Pồ Download
7
4517/TTr-UBND
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên" Download
8
4516/TTr-UBND
Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
4515/TTr-UBND
Tờ trình Đề nghị HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Nghị quyết Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
4510/TTr-UBND
Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điên Biên Download
11
4506/TTr-UBND
Tờ trình Đề nghị chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021; Hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
4525 /TTr - UBND
TỜ TRÌNH Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên Download
13
4509/TTr-UBND
Tờ trình kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên Download
14
4528/TTr-UBND
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên Download
15
4514/TTr-UBND
Tờ trình về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ Download
16
4522/TTr-UBND
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp tuyến đường Thị Trấn Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa Download
17
4521/TTr-UBND
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt - Pá Sáng, huyện Mường Ảng Download
18
4520/TTr-UBND
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường Đông Biên Biên (ĐT. 147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Download
19
4519/TTr-UBND
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Nậm Pồ Download
20
4513/TTr -UBND
   Phụ lục kèm theo (1).xls
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị; giao số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021 Download
21
4530/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Phương án xác định tuyến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Điện Biên” Download
22
4512/TTr -UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2021 Download
23
4526/TTr-UBND
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà, vùng tái định cư huyện Tủa Chùa Download