Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 18-->Thường trực HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 18, HĐND TỈNH KHÓA XIV (Trình Hội đồng nhân dân tỉnh) Download
2
68/TB-HĐND
THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
73/GM-HĐND
Giấy mời Dự kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
4
70a/TB-HĐND
Thông báo bổ sung và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
5
67/TB-HĐND
THÔNG BÁO Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV Download
6
66/HĐND - VP
V/v triệu tập kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XIV Download