Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 18-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
29/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên Download
2
30/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên Download