Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 1-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
01/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Download
2
02/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
3
03/NQ-HĐND
Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
4
04/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định số lượng thành viên các Ban HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
5
05/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bầu cử chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Download
6
06/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Download
7
07/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Download
8
08/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Download
9
25/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
10
09/NQ-HĐND
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2021 Download
11
24/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Bảo tàng tỉnh Điện Biên Download
12
21/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng cho hệ thống mạng của các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
13
20/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trụ sở làm việc kết hợp trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình tỉnh Điện Biên Download
14
22/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên Download
15
23/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Điện Biên Download
16
17/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây nhà phục vụ các khoa chuyên môn và trang thiết bị của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên Download
17
19/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ Download
18
18/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Các hạng mục thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên Download
19
15/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà khách tỉnh Điện Biên Download
20
11/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường Phình Sáng - Mường Giàng (Quỳnh Nhai), huyện Tuần Giáo Download
21
10/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Đường vào Đồn biên phòng Thanh Luông 423 đến Mốc 104, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên Download
22
14/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường QL6 - TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - Phảng Củ, huyện Tuần Giáo Download
23
12/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ QL279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng Download
24
13/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông từ bản Xôm đi bản mốc C5 xã Phu Luông, huyện Điện Biên Download
25
16/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên Download