Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10-->Cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
117/KH-HĐND
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV Download
2
148/BC-UBND
   Biểu kèm theo.PDF
Báo cáo Kết quả giải quyết kiến nghị của cử trị trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
145/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
4
137/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV Download