Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 292/BC-VKS-VP
BÁO CÁO Của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên trình tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
2
Số: 564/BC-CTHADS
BÁO CÁO Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2018 Download
3
Số: 384/BC-TANDT
BÁO CÁO Kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Download
4
Số: 330/BC-UBND
   Bieu BC thu chi 2018 ngay 05.12.2017.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2017 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2018 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV) Download
5
Số: 323/BC -UBND
   Bieu quyet toan NSDP 2016 lần 2.xls
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 Download
6
Số: 306 /BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 phương hướng, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2018 Download
7
Số: 310/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Download
8
Số: 308/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 05 - HĐND tỉnh khóa XIV đến nay Download
9
Số: 307/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Download
10
Số: 311/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Download
11
Số: 309/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, Phương hướng và nhiệm vụ năm 2018 Download
12
Số: 332/BC-UBND
   KTXH 2018 02.12 (In trinh HDND tinh).xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2018, tỉnh Điện Biên Download
13
Số 35/TB-MTTQ-BTT
Thông báo về hoạt độngv của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV Download
14
Số: 331/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát 6 tháng cuối năm 2016 Download