Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 4-->Thường trực HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
208/HĐND-VP
V/v triệu tập kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 021-2026 Download
2
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA XV Download
3
208/GM-TTHĐND
Giấy mời dự kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download