Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Thường trực HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
210/GM-TTHĐND
Giấy mời Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XV Download
2
209/HĐND - VP
triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XV Download
3
206/TB-HĐND
Thông báo Nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
4
Sở đồ kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download