BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV  

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

1. Trưởng ban

Lò Thị Bích

2. Phó Trưởng ban

Lường Thu Hiền

3. Uỷ viên

Chu Xuân Trường

4. Uỷ viên

Lê Khánh Hoà

5. Uỷ viên

Giàng Páo Sính

6. Uỷ viên

Thào A Của

7. Uỷ viên

Lưu Trọng Lư