Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16-->Viện kiểm sát nhân dân
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
460/BC-VKS
BÁO CÁO Của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên trình tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download