Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Hội đồng nhân dân
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 134/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay” Download
2
Số: 143/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh Download
3
Số: 143/BC-HĐND
BÁO CÁO TÓM TẮT Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh Download