BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV  

BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

1. Trưởng ban

Nguyễn Quang Lâm

2. Phó Trưởng ban

Nguyễn Phú Đức

3. Uỷ viên

Lò Thị Minh Phương

4. Uỷ Viên

Đỗ Thị Thu Thuỷ

5. Uỷ viên

Lê Thanh Hà

6. Uỷ viên

Nguyễn Minh Phú

7. Uỷ viên

Giàng Trọng Bình

8. Uỷ viên

Nguyễn Tiến Thành