Danh sách ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XV  
Đại biểu Quàng Thị Nguyệt (13/06/2021)
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV
 
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng (13/06/2021)
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV
 
Đại biểu Nguyễn Tiến Thiện (Thượng tọa Thích Đức Thiện) (13/06/2021)
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV
 
Đại biểu Lò Thị Luyến (13/06/2021)
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV
 
Đại biểu Tráng A Tủa (13/06/2021)
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV TỈNH ĐIỆN BIÊN
 
Đại biểu Tạ Thị Yên (13/06/2021)
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV