Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 (Bất thường)-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 46/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 47/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết V/v thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 45/BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc sát nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay Download
4
Số: 44/BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 43/BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên Download