Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
244/BC-HĐND
Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XV Download
2
351/BC-UBND
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV Download
3
255/BC-HĐND
Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV Download