Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 (Bất thường)-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
¬Số: 124/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay Download
2
Số: 14/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 15/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 130/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 129/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (Km146+200/QL12) - trung tâm xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn thị trấn Tủa chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) Download
6
Số: 126/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Download
7
Số: 127/NQ-HĐND
   9 (1). Biểu thu hồi đất kèm NQ HĐND (1).xls
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 125/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Download
9
¬Số: 123/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
Số: 128/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Nậm Pố, Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ Download