Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Chia tổ thảo luận
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
CHIA TỔ THẢO LUẬN Download
2
NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download