Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 1-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
138/BC-UBND
Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
139/BC-UBND
Báo cáo kế quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
3
137/BC-UBND
Báo cáo kế quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download