Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->Viện kiểm sát nhân dân
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 520/BC-VKS
BÁO CÁO Của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên trình tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download