Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 1-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
32/BC - VHXH
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây nhà phục vụ các khoa chuyên môn và trang thiết bị của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên Download
2
33/BC- VHXH
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Các hạng mục thuộc dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên Download
3
34/BC- VHXH
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ Download
4
35/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trụ sở làm việc kết hợp trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Download
5
36/BC- VHXH
Báo cáo dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng cho hệ thống mạng của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
37/BC-VHXH
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nền tảng công nghệ thành phố thông minh tỉnh Điện Biên Download
7
38/BC- VHXH
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Điện Biên Download
8
39/BC- VHXH
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Bảo tàng tỉnh Điện Biên Download