Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13-->UBND tỉnh Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
118/BC-UBND
   Bieu kem bao cao.xls
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 Download