Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14-->UBND trình tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
1945/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
2
1944/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
1943 /TTr-UBND
   BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN.xls
TỜ TRÌNH Về việc trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
1942 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ Download
5
1941/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định theo vụ việc và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
1946 /TTr-UBND
   Phi le phi kem theo To trinh.xls
TỜ TRÌNH Về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
1959/TTr-UBND
   2. Bieuu UBND tinh.xlsx
TỜ TRÌNH Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Download
8
1948 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam Download
9
1947/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Download
10
1949/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé Download