Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10-->TT HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download
2
Giấy ghi chất vấn Download
3
THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV Download
4
THÔNG BÁO Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV Download
5
V/v triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XIV Download
6
142/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2018 Download
7
145/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh Download
8
1971/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Sửa đổi tỷ lệ phân chia tiền phí thu được đối với “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
152/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014 - 2018 Download
10
119/TTr-HĐND
Tờ trình Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 Download