Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Triệu tập kỳ họp
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Chia tổ thảo luận kỳ 8 Download
2
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download
3
Số: 122/TB-HĐND
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV Download
4
Số: 123/TB-HĐND
Thông báo Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV Download
5
Số: 121/HĐND - VP
V/v triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIV Download