Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 4-->UBND tỉnh - Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
222/BC/BCSD
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và phương án điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Download
2
392/BC-UBND
   392 bieu kem báo cáo 392.pdf
Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 Download