Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 6-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
282/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2012 Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2013 Download
2
283/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2012 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2013 Download
3
/BC-HĐND
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và dự kiến Chương trình hoạt động năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Download
4
266/BC-UBND
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 của UBND tỉnh Download
5
268/BC-UBND
Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 05 - HĐND tỉnh khóa XIII đến nay Download
6
164/BC - HĐND
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2012 Download
7
162/BC-UBND
Báo cáo kết quả giám sát việc sắp xếp, ổn định đời sống, phát triển sản xuất của đồng bào tái định cư dự án thủy điện Sơn La và tình hình thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2009-2012 Download
8
289/BC-UBND
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII Download
9
9
Báo cáo giải trình ý kiến thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; ý kiến các Đại biểu HĐND tỉnh (Tại kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa XIII) Download