Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 13-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
327 /BC-UBND
   1.1 Bieu CTSX 2015.xls
   1.2.ieu CTTH va VDT 2015.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2014 và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015 Download
2
328 /BC-UBND
   2.1 Tong hop thu chi NSNN 2015 (in).xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2014 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2015 Download
3
324/BC-UBND
   3.1.Bieu TH trinh HDND (in).xls
   3.2. Bieu TH thu chi.xls
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 Download
4
329 /BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của UBND tỉnh Download
5
325 /BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XIII đến nay Download
6
230/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 và Chương trình hoạt động năm 2015 Download
7
09 /TB - UBMTTQ
THÔNG BÁO Của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII Download
8
1820/BC-VKS
BÁO CÁO Của Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên Trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIII Download
9
479/TA-VP
BÁO CÁO Kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2014 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 Download