Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Ban Pháp Chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 60/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 56 /BC-BPC
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2017; chương trình hoạt động năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Download
3
Số: 57/BC-HĐND
BÁO CÁO thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 - Tỉnh Điện Biên; Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2018 Download
4
Số: 58/BC-HĐND
BÁO CÁO thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 Download
5
Số: 61/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra nội dung chi, mức chi và Dự thảo nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 62/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
7
Số: 63 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
8
Số: 59 /BC-HĐND
BÁO CÁO thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV Download