Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Ban Văn hoá - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
94/BC-VHXH
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2025 Download
2
95/BC-VHXH
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ Download
3
92/BC-VHXH
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 Download
4
93/BC-VHXH
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2022 - 2023 Download