Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 18-->UBND tỉnh Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
101/BC-UBND
Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Điện Biên Download