Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download