Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10-->UBND tỉnh Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
194 /BC-UBND
   CT TH 6 thang 2019 (gui) (3).xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 Download
2
196/BC-UBND
   Bieu kem theo BC quyet toan bo sung 2017.xls
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 Download
3
177/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Download
4
175 /BC-UBND
   PHỤC LỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA HĐND.docx
BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2019 Download
5
179/BC-UBND
   Phụ lục kèm theo.xlsx
BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Download
6
84/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Download
7
176/BC-UBND
   T6.2019 TH noi dung thong nhat voi TT HDND tinh sau ky hop thu 9 HDND tinh đến nay (3).xls
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XIV đến nay Download
8
193/BC-UBND
   Bieu bc thu chi 6 thang dau nam.xls
   Bieu CTMTQG.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 Download
9
195/BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019 Download