Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 04/2018/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 343/2014/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 96 /NQ-HĐND
   Bieu NQ thu chi 2019 tối 6.12 (sửa CT 135; CHUẨN - HƯNG STC).xls
NGHỊ QUYẾT Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 Download
3
Số: 101 /NQ-HĐND
   Bieu dieu chinh KH 2018 (CHUẨN - NAM KH) (1).xls
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn Chương trình MTQG năm 2018 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018), tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 104/NQ-HĐND
   Bieu chi tiet quyết toán 2017 kèm theo NQ HĐND (7-12 đã sửa).xls
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 Download
5
Số: 03/2018/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 95/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 Download
7
Số: 05/2018/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 107/NQ-HĐND
   Bieu TH.xlsx
   BieuCTMTQG2019 (sua sau hop HDND tinh).xlsx
   DcCTMT2016-2020 (HDND).xls
   DcCTMTQG2016-2020 (sau hop HDND tinh).xls
   DieuchinhvonNSDP 2016-2020 va10^1DP (HDND).xls
   VonNSDPKH 2019 (HDND).xlsx
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên Download
9
Số: 99 /NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Download
10
Số: 100/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; dự án Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng khu trung tâm huyện Nậm Pồ Download
11
Số: 103/NQ-HĐND
   103. Biểu biên chế công chức.xls
NGHỊ QUYẾT V/v Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2019 Download
12
Số: 109/NQ-HĐND
   109. Biểu biên chế công chức- viên chức.xls
NGHỊ QUYẾT V/v: Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù và thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2019 Download
13
Số: 06/2018/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
14
Số: 07/2018/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
15
Số: 92 /NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) Download
16
Số: 93/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu Download
17
Số: 94/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV Download
18
Số: 98/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2019 Download
19
Số: 102 /NQ-HĐND
   102. Phụ lục kèm theo NQ giám sát cấp giấy.docx
NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay” Download
20
Số: 105/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thành lập đoàn giám sát "Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay" Download
21
Số: 106/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014 - 2018” Download
22
Số: 108/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 Download
23
97/NQ-HĐND
Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các mục đích khác năm 2019; Hủy bỏ danh mục dụ án cần thu hồi đất đã được Hồi đồng nhân dân tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download