Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 1-->Cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Download