Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 10-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
332/NQ-HĐND
   Bieu kem du thao Nghi quyet ve quy hoach Y te.xls
Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Download
2
331/2014/NQ-HĐND
   TH PHU LUC VIEN PH+ì NGHỊ QUYẾT ngày 4. 4. 2014.xls
Nghị quết điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
333/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết V/v qui định mức hỗ trợ bệnh nhân Phong khu điều trị K10 Nậm Zin thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên Download
4
335/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
337/2014/NQ-HĐND
Nghị quết quy định mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
334/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết ban hành quy định chi tiết định mức phân bổ, mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
336/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Download