Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
332/BC-UBND
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước đã xác định thời gian trong năm 2017, 2018; trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV Download
2
Số: 299/BC-HĐND
Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
Số: 293/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download